Kørekort

Nye regler for fornyelse af kørekort trådte i kraft 1. juli 2017. Reglerne betyder, at det såkaldte aldersloft på kørekort blev fjernet, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af ældres kørekortet.

Læs her: De nye regler fra 1. juli 2017

Hvornår skal kørekort fornys?

Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år og skal fornys derefter. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort skal fornys første gang, når de bliver 70 år. Kørekortet bliver ved fornyelsen gældende i 15 år. Er kørekortet udstedt fra 19. januar 2013, skal kørekortet fornys efter 15 år.

Sådan gør du

Fornyelse af kørekort sker hos kommunens Borgerservice. Der kan være ekspeditionstid på kørekortet, så husk at henvende dig, før dit kørekort udløber. Det er ulovligt at køre bil uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse, inden kortet udløber

Lægeattest hvis kronisk sygdom eller ved brug af sovemedicin eller lign.

De nye regler, hvor kørekortet fornys uden lægeattest, gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Kørekort til 17-årig – en forsøgsordning

Den 1. januar 2017 startede en 3-årig forsøgsordning, hvor man som 17-årig kan tage kørekort, og derefter køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager, til man fylder 18 år.

På den måde får den unge bilist træning i at køre bil sammen med en voksen, der kan hjælpe og give gode råd undervejs.Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.